Flygpsykologiskt lämplighetstest, YH-test.

Vi genomför YH-tester i
Stockholm, Göteborg och Malmö.

Anpassat flygpsykologiskt test = YH-Test

För att kunna söka någon av de flygutbildningar som är direkt kopplade mot flyg-yrkeshögskolorna krävs det att du genomfört ett anpassat flygpsykologiskt lämplighetstest med godkänt resultat. Det anpassade flygpsykologiska lämplighetstestet, även kallat YH-test är ett speciellt anpassat psykologiskt test för yrkeshögskolans utbildningar där du kan få resultatet godkänd eller inte godkänd.

Skandinavisk flygpsykologi använder sig av ett test batteri som är framställt och validerat av Schuhfried GmbH i Wien, och kallas SAAIR 2. Testbatteriet är utvecklat och utprovat för urval av piloter, och för bedömning av lämplighet för pilotyrket, och är godkänt för lämplighetstestning till yrkeshögskolans utbildning.

Företaget Schuhfried är kvalitetscertifierat enligt EN ISO 13485:2003 och deras produkter uppfyller EU-kraven enligt direktiv 93/42/EEC och är CE-märkta.

De funktioner och egenskaper som testas är i enlighet med JAR-FCL 3, del A, B och C, sektion 2.

Den flygpsykologiska bedömningen omfattar bland annat:

  • Begåvningsstruktur
  • Synperceptionsprestation
  • Simultankapacitet och stresstolerans
  • Spatial perception och orienteringsförmåga
  • Långtidsuppmärksamhet (allmän och selektiv)
  • Koordinationsförmåga
  • Uppmärksamhet och koncentration

Efter genomfört test följer en genomgång av din prestation och utfärdande av flygpsykologiskt lämplighetsintyg av den legitimerade flygpsykologen som genomfört testet med dig.

Maila oss på nedanstående adress med önskemål om tidpunkt. Vid överenskommelse av tidpunkt kommer du få inbetalningsuppgifter och 3 dagar på dig att betala in testkostnaden. När testkostnaden är inbetald är detta ett bindande avtal och tiden är din. Om så ej sker erbjuds tiden till andra sökande. Vid avbokning 7 arbetsdagar innan testtillfället återbetala testkostnaden minus 500:- (administrativ avgift). Avbokning mellan 7 till 5 arbetsdagar innan testtillfället återbetala 50% av testkostnaden, avbokning senare än detta sker ingen återbetalning.

Kostnad för testet är 6000 kronor inkl moms. 

Boka anpassat flygpsykologiskt lämplighetstest/YH-test

Plats och tid för genomförande av YH-test varierar, men i huvudsak genomförs testerna i Göteborg, Testerna kan även ske i Stockholm och Malmö. Kontakta oss med dina önskemål eller frågor. 

Läs hela ovanstående text innan du kontaktar oss för testning!

AKTUELLT: Just nu erbjuder vi möjlighet för testningar i Göteborg 27-28/7 en tid kvar, Malmö 3-4/8 en tid kvar, Göteborg 11-13/8 två tider kvar, Malmö 17-18/8 två tider kvar, Göteborg 25-27/8, Göteborg 31/8-2/9, Göteborg 7-8/9, Stockholm 16-17/9 en tid kvar. Vi återkommer på denna sida när fler testtillfällen erbjuds!

Med erfarenhet från tidigare års testningar brukar det bli svårt att få testtillfällen ju längre tiden går, så vänta inte med att boka din tid. Gäller även för de andra aktörerna på marknaden som genomför tester.

Hur bokar jag YH-test?
Skicka ett mail till scandinaviskflygpsykologi@gmail.com (glöm ej att läsa hela ovanstående text) med dina önskemål om tidpunkt. Lämna alltid ditt namn och telefonnummer så återkommer vi till dig så snart det är möjligt.

YH-test gäller för alla civila flygkategorier som helikopter, sportflygplan och kommersiell luftfart.